Sadelförmedling

Jag tar emot sadlar för förmedling och tar då 15% av försäljningen i provision, men minst 750 kr och max 4000 kr.

Vi skriver ett kontrakt som gynnar båda parter.